Våra Kartar

Att köra crosscart är enkelt! Det behövs inga tidigare erfarenheter. Kartarna kräver bara gas och broms och växling sker automatiskt. Det är dock vikigt att följa de regler och instruktioner som personalen anvisar. Du behöver inga speciella kläder och hjälm i olika storlekar finns att låna på plats. Om banan är blöt finns skyddskläder att tillgå.

Här finner ni tre banor med kartar för stora som små!

De stora kartarna körs på en 500 meter lång sladdvänlig crossbana. För att klara av den stora karten behöver man uppnått en längd på ca 150 cm samt ha en förmåga att hantera höga farter. Fem personer kan köra samtidigt.

Juniorkartarna åker på en separat 450 meter lång juniorbana. Kartarna kan köras av barn från 7 års ålder.

På Minibanan kan barn från ca 2-3 år köra i våra Minikartar helt själva, eller med en vuxen som kan gå bredvid och hjälpa till.

Missa inte tillfället att besöka Sveriges största hyrkartsanläggning direkt på kalksten. Vi utlovar en spännande, fartfylld och annorlunda upplevelse för hela familjen!